Gemeente archief Terschelling

Zoek in de archiefinventarissen naar wat er allemaal in het gemeentelijk archief te vinden is. Aan deze collectie wordt nog gewerkt.

Typ hierboven je zoekopdracht. Heb je geen specifieke zoekopdracht, klik dan op zoeken en vind alle resultaten.

Het gemeentearchief

Het archief klinkt heel stoffig, maar het is het collectieve geheugen van ons eiland waar je soms best interessante dingen terug kan vinden. Best leuk om de akte van de burgerlijke stand terug te vinden van overgrootouders of de geboorteakte van een familielid (deze kun je digitaal al vinden via allefriezen.nl). Vergaderstukken van Raadsvergaderingen zijn ook allemaal in het archief terug te vinden, zo kun je weer achterhalen hoe iets tot stand is gekomen. Wil je bijvoorbeeld weten hoe de Zeevaartschool tot stand is gekomen, dan kun je in het archief stukken vinden van het ontstaan in 1875. Er zijn legio onderwerpen. In 1910 werden de duinen van Terschelling in eigendom overgenomen aan de Staat de Nederlanden, waarna in 1911 Staatsbosbeheer begon met het aanplanten van bossen. De dennenbossen waren oorspronkelijk bedoeld voor de houtproductie, maar in de loop der tijd zijn ze een verrijking van de natuur op het eiland geworden. Struin eens door de archiefinventarissen en wie weet, kom je iets interessant tegen, wellicht inspiratie voor een boek!

Het archief van de gemeente Terschelling is te vinden in het gemeentehuis op de eerste verdieping in een speciale archiefbewaarplaats waar het klimaat optimaal is om stukken voor altijd op te slaan. Tot 1954 was het archief van de gemeente Terschelling geplaatst in het raadhuis aan de Torenstraat in West-Terschelling. Toen het gemeentehuis in 1954 aan de Burgemeester van Heusdenweg 10a te West-Terschelling klaar was, is het archief daar naartoe gegaan.

De eerste stukken van het gemeentearchief stammen uit 1612, dit zijn stukken over de separatie tussen Oost en Westterschellinge dat vroeger twee verschillende 'gemeenten' waren. Over verschillende perioden is een archiefinventaris opgemaakt, dit zijn:

1) Archiefinventaris 1612-1900, welke is opgebouwd uit verschillende blokken:

- Terschelling 1612-1795

- Terschelling 1795-1813, belastingen

- Bataafse tijd 1795-1806, correspondentie

- Koninkrijk Holland 1806-1810

- Franse tijd 1810-1813

- Diverse stukken 1755-1814

- Bevolking/ Burgerlijke Stand 1790-1815

- Inventaris 1814-1900

2) Archiefinventaris 1900-1943

3) Archiefinventaris 1944-1995

Archieven zijn na 20 jaar openbaar. Vanwege de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer en vanuit oogpunt van privacy en gegevensbescherming zijn een aantal dossiers pas 75 jaar na de laatste correspondentie openbaar.

Als je stukken wilt inzien, kun je een afspraak maken via het telefoonnummer van de gemeente 0562 446244 of mailen naar gemeente@terschelling.nl.