Stichting muziek onderwijs Terschelling

De SMOT is op initiatief van de muziekverenigingen “Schylge” en “Jubal“ op 27 juni 1989 opgericht. Voor 1989 was men voor muziekonderwijs aangewezen op privé- muziekonderwijs of muziekscholen aan de wal. Het doel van de SMOT was en is het ontwikkelen, begeleiden en stimuleren van muziekonderwijs voor Terschellingers. Leerlingen worden opgeleid voor een harmonie, fanfare of brassband en krijgen, waar mogelijk, een instrument van de muziekvereniging in bruikleen. Tevens bestaat de mogelijkheid een muziekdiploma te behalen.

Naast de muzieklessen voor de verenigingen, biedt de SMOT een muziekprogramma aan op de basisscholen. Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende workshops. Centraal staan het kennismaken met een instrument en het plezier van het samen muziek maken.

Belangrijk is dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met muziek. Dit wordt mogelijk gemaakt door de verenigingen, die een deel van het lesgeld betalen en instrumenten in bruikleen geven. Tevens ondersteunt de gemeente Terschelling de activiteiten van de SMOT in de vorm van subsidie.