Doel Erfgoed Terschelling

"Het creëren van één bron waarin alle informatie over het erfgoed van Terschelling te vinden is." Bijna iedereen heeft wel iets in zijn bezit van waarde als het gaat om Terschellinger Erfgoed, denk aan oude foto's of verhalen van vroeger. Op de Facebookpagina 'Terschelling in vroeger tijden' is wel te zien hoe oude herinneringen leven en hoe leuk het is om mooie foto's hiervan terug te zien.

Met de website 'Erfgoed Terschelling' willen we al het erfgoed centraal en digitaal samenbrengen op een manier waarbij we het over 100 jaar nog steeds terug kunnen vinden. Het is één zoekplaats waarbij je toegang krijgt tot het complete Terschellinger archief en erfgoed. Het gaat om het digitaliseren van collecties, bijvoorbeeld om een foto van een object. Het object blijft natuurlijk in bezit van de eigenaar, maar het bestaan van een object of verhaal kan wel online worden gedeeld. Ons collectieve geheugen wordt op deze manier vergroot!

Door verbindingen tussen collecties tot stand te brengen kan je ieder object in een veel rijkere context raadplegen, beleven en hergebruiken. De digitale omgeving biedt de informatiezoeker, van een kind dat een werkstuk maakt tot een onderzoeker, het onderwijs, andere musea en organisaties, cultuurmakers en natuurlijk de toekomstige generatie de kans zich de verdiepen in de prachtige geschiedenis van Terschelling. Laten we onze kennis met elkaar delen!

Hoe gaan we dit doen?

Gemeente Terschelling heeft met museum 't Behouden Huys een registratiesysteem aangeschaft waarvan iedereen gebruik mag maken. 't Behouden Huys bezit natuurlijk talrijke stukken zoals schilderijen, objecten, documenten en textiel. Deze worden geregistreerd in het registratiesysteem zodat alle gegevens goed worden vastgelegd. Een deel van de stukken kan ook worden gepresenteerd op de website van 'Erfgoed Terschelling'.

Andere verenigingen, stichtingen of partijen kunnen zich ook aansluiten, zij kunnen gebruik maken van het systeem en voor hen wordt een eigen 'omgeving' in het registratiesysteem gemaakt zodat geregistreerd kan worden wat van toepassing is.

Stichting Bunkerbehoud is de eerste aanhakende partij en heeft veel objecten die geregistreerd moeten worden. Zij gaan gebruik maken van het registratiesysteem en stellen per item in of zij het op de website willen publiceren of dat zij het object alleen intern registreren. Natuurlijk hopen wij dat zoveel mogelijk objecten gepubliceerd worden op de website 'Erfgoed Terschelling' zodat dit voor iedereen toegankelijk is.

We starten dit project met de collecties van Museum 't Behouden Huys, Gemeente Terschelling en Stichting Bunkerbehoud, maar willen graag andere stichtingen, verenigingen of partijen uitnodigen zich aan te melden!

Wij kunnen ons voorstellen dat er meer vragen zijn, dus stel die vooral en neem contact met ons op via: info@erfgoedterschelling.nl of vraag bij 't Behouden Huys naar Dorine Vleeshouwer of Mirjam Pals.

Team Digitaal Erfgoed

Erfgoed is van iedereen! Maar er is wat menskracht nodig om dit op te zetten en dat doen we graag! Erfgoed Terschelling is gestart in museum 't Behouden Huys, als onderdeel van de gemeente. Zowel het Gemeente Archief als Museum 't Behouden Huys en het Historisch Centrum werken met een duurzaam registratiesysteem om de gehele collectie raadpleegbaar te maken. Bij het registeren van de collectie bleken een tal van toepassingen mogelijk. Deze website is hier een goed voorbeeld van.

Ook bestond er de mogelijkheid om meer Terschellinger partijen aan te laten sluiten in het systeem zodat de collectie nog breder wordt. Hoe meer partijen, stichtingen en verenigingen aanhaken hoe beter; samen vullen we een digitale kast waarin al het erfgoed van Terschelling terugvindbaar is!

Team Erfgoed Terschelling bestaat uit Dorine Vleeshouwer, Mirjam Pals, en Odi Littmann. Bij hen kun je terecht om je aan te melden of voor vragen over het systeem. We horen graag van je!

Team - Dorine

Dorine Vleeshouwer

Projectleider

Team - Mirjam

Mirjam Pals

Projectleider

Team - Odi

Odi Littmann

Projectmedewerker

Aanmelden

Als jij of jouw organisatie een collectie heeft welke betrekking heeft op Terschelling kun je deze toevoegen aan de website. Je kunt hiervoor gebruik maken van het collectiebeheerssysteem OpenAtlantis (DeventIT). Vanzelfsprekend is er voor elke deelnemer goede afscherming en beveiliging geregeld.

Vraag vrijblijvend meer informatie op via het onderstaande formulier. Wij nemen contact met je op.

Inloggen gebruikers

Er zijn al een aantal partijen gestart met het invoeren van documenten en stukken.

Iedere stichting of vereniging krijgt een eigen stukje software dat enkel voor hen bestemd is.

Via onderstaande knop kan worden ingelogd in het systeem.

Inloggen gebruikers