Stappen

Vrije tijd

Op Middeleeuwse inschrijflijsten van universiteiten in Europa komen we ze al tegen: Terschellinger studenten. Ondanks de afgelegen liggen is Terschelling niet wereldvreemd. Verschillende eilander studenten spreken al een aardig mondje Latijn voordat ze van huis vertrekken. Maar tussen de Middeleeuwen en 1800 is er toch iets misgegaan…  De schoolopziener vindt in 1809 het onderwijs te Midslands en Hoorn ‘zeer middelmatig’ en in 1842 luidt het oordeel: ‘In het algemeen is het onderwijs op het eiland Terschelling zeer achterlijk’. Er zijn klachten over schoolverzuim. Kinderen zijn namelijk onmisbaar bij het werk op het land of hun arme ouders halen ze van school. In Hoorn zijn in 1852 maar 15 jongens en 19 meisjes aanwezig van de 100 kinderen die naar school horen te gaan. De West-Terschellinger school kent een tegenovergesteld probleem. Daar puilt in 1857 de gemeenteschool uit met 300 leerlingen, waarvan sommigen niet eens een zitplaats hebben! Vijftien jaar later is het niet veel beter: het schoolhoofd en de hulponderwijzer hebben elk zo’n 100 leerlingen onder hun hoede. Maar in diezelfde tijd werkt men hier ook aan de oprichting van een zeevaartschool, die uiteindelijk in 1875 begint. En er volgen nog meer scholen! In 1904 opent de christelijke school in Hoorn de deuren en de aannemers P. Rab en K. Kaspers krijgen in 1912 de opdracht om met de bouw van een twee-klassige christelijke school op West te beginnen. Er komen veel knappe koppen op Terschelling!

Klik hier voor meer uitgaansfoto's

Dancing Dellewal