Tweede Wereldoorlog

De oorlog en de bevrijding

In de ochtend van 16 mei 1940 stampen de eerste Duitse soldatenlaarzen over Terschelling en het zal tot 5 juni 1945 duren voordat dit geluid weer verstompt. De officiële bevrijdingsdatum van Terschelling is overigens 30 mei 1945. In de tussenliggende 5 jaar zijn op het eiland 1.000 tot 2.200 Duitse militairen gelegerd geweest, op een bevolking van 3.000 zielen. Op Terschelling zelf moeten twee inwoners de oorlog met de dood bekopen. Vijf op het eiland geboren Joden komen om in de Duitse concentratiekampen. Meer dan 40 mannen van Terschellinger afkomst vinden de dood ergens op een van de wereldzeeën en nog 25 anderen elders in de wereld. Het eiland gaat deel uitmaken van de Duitse Atlantikwall, een reeks verdedigingswerken langs de kusten van de bezette West-Europese landen. Er verrijzen radarinstallaties en in allerijl worden bunkers gebouwd, voornamelijk langs de Noorzeekust. De Tiger-stellung bij West-Terschelling wordt het zenuwcentrum van de radarstelling en krijgt een belangrijke rol in het gehele Duitse luchtafweersysteem. De Duitsers kunnen hier alle vliegbewegingen gaan volgen, niet alleen boven Terschelling maar - met gunstige weersomstandigheden - zelfs tot in Engeland! Maar gelukkig blijkt het systeem in de loop van de oorlog niet toereikend genoeg te zijn.

Film gemaakt door Tijs Knop. Op deze film rust auteursrecht. Downloaden, kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Voor toestemming kunt u zich richten tot de betreffende collectiebeheerder.